Datu privātums un sīkdatņu apstrāde surfpro.lv mājaslapā

Surf Pro SIA mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas efektīvākas izmantošanas iespējas. Google un Google partneru, kā arī Facebook lapās tiek rādītas Surf Pro SIA reklāmas un to rādīšanai tiek izmantoti sīkfaili (cookies), jo reklāma tiek rādīta balstoties uz Jūsu iepriekš skatīto saturu surfpro.lv mājas lapā.
Jūs variet atteikties no google sīkfailiem (cookies), apmeklējot reklāmu sadaļu Google uzstādījumu profila lapā vai visu tīklu reklāmu atteikšanās profila lapu.

 

Visus ar klientu saistītos iesniegtos personas datus, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

 • 1. surfpro.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Surf Pro SIA var saņemt informāciju, kas satur personas datus tikai tad, ja esat tam piekrituši.
  • 1.1 Surf Pro SIA var iegūt personas datus tiešā veidā, pasūtījumu apstrādei (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese).
  • 1.2 Iegūstot anonīmu statisku informāciju, piemēram sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu surfpro.lv izmantošanu, ja lietotājs to ir atļāvis, un piekritis.
 • 2. Pircēju personas datus Surf Pro SIA apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Surf Pro SIA izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 • 3. Iegādājoties Interneta veikalā surfpro.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj Surf Pro SIA izmantot perosnas datus tikai pasūtījumu apstrādei un noformēšanai.
 • 4. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs piekritis sniegt Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  • 4.1 datu apstrāde, izriet no surfpro.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  • 4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  • 4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
  • 4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);
  • 4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.
 • 5. Surf Pro SIA nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina surfpro.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansešanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 • 6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Surf Pro SIA, izmantojot e-pasta adresi: info@surfpro.lv
 • 7. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
  • 7.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  • 7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  • 7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 • 8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.
 • 9. Pircējam ir iespēja atteikties no surfpro.lv ziņojumu saņemšanas abonēšanas nospiežot “unsubscribe” pogu ziņojuma beigās.
 • 10. Reģistrētam pircējam ir iespēja pašam iegūt visus datus kurus vietne tur par pircēju dodoties uz “Mans Konts” sadaļu un izvēloties “Privātuma iestatījumi” sadaļu.
 • 11. Reģistrētam pircējam ir iespēja pašam izdzēst savu kontu dodoties uz “Mans Konts” sadaļu un izvēloties “Privātuma iestatījumi” sadaļu.